17 Nisan 2013 Çarşamba

Evden Uzakta // Pınar Selek

Evden Uzakta // Pınar Selek
...
...
Özgürlük, insanın dışında bir ideal, sığınılacak bir liman değildir. Şimdinin gerçekliğini değiştirme gücüdür. Armağan olarak alınmaz; yaratılır, doğrulur, büyütülür, sulanır. Yaşadığımız bu şiddet kasırgasında, özgürlüğün izini, sürekli ve sorumlulukla sürmek gerekir. Kendi şiddet deneyimlerimiz önemli bir çıkış noktası olabilir. Öncelikle kendi mağduriyetlerimizi görmeliyiz. Kendi deneyimimizden yola çıkarak, tüm egemenlik ilişkileri içinde mağdur olan toplumsal gruplarla bağ kurar, uğradığımız şiddeti, bunun etkilerini unutmadan ama buna sıkışmadan gündemimizi geliştirirsek kendi var oluşumuzu yaratabiliriz.

Bunun için, öteki olmanın avantajlarını terk ederek ama kendi deneyimlerimizi unutmadan yüzümüzü başkalarına dönelim. Bakmak ve dinlemek için. Emek harcamak ve şiddetin izlerini birlikte aşmak için. Sahici dayanışma örnekleri yaratmak için. Ötekilerle kurulan hakiki diyaloglar çatışmayı, kendini sorgulamayı, eleştiri ve özeleştiriyi, dönüşmeyi ve dönüştürmeyi sağlar.
Kendi deneyimini ötekinin deneyimleriyle birlikte yeniden düşünmek, geleceği kurmak açısından güç yaratır.
Bu gücü hissetmek çok güzel ve tüm sıkıntılara değer gerçekten…

Pınar Selek(((Evden Uzakta / Pınar Selek çok yakında sıkı bir dağıtımla kaos çocuk parkı kolektifi eliyle dağıtılacak; esere kolektifi temsilen biçim olarak  kolektifin ilgi ve sorumluluk yazısıdır;
ve dahası bu aktif eyleme katılan (bu bilgilerin paylaşılması müthiş bir eylem)), "genişletme çağrısı" yapan bir yazıdır özde:: 

(((Lütfen Özenli ve Sorumlu Okuyun; Mümkünse Paylaşın)

.,.,
Bu çalışma Kaos Çocuk Parkı Kolektifi için bir prestij eseri olmanın çok daha ötesinde anlamlar taşıyor.

Bu çalışma pek çoğumuzun zihninde kalıplaşmış duygu ve düşüncelerde Kaos yaratacak. Eseri okuduktan sonra bu Kaos'un yeni ve hakiki sorular ve yanıtlarla temasımız için, kendi gerçekliğimizi aktif bir şekilde dönüştürmemiz için elzem olduğunu göreceksiniz. 

Üstelik bu ütopik bir gelecek meselesi değil; yine pek çoğumuzun muhatap olduğu tahakküm ve iktidar ilişkileriyle somut olarak ilgili; dahası bu kolektifin de omurgası olan Özgürlük Arayışı ile ilgili ve artık erteleyemeyeceğimiz bir güncelliğe sahip.

Çalışmayı okuyan pek çok kişiyi çok şaşırtacak bu çalışma, çünkü Pınar'ın yaşadığı zorlu ve katlanılmaz bir haksızlık içeren hukuki mücadelesi sadece bir ayrıntı; bu duruma rağmen bir mağdur ve bir kurbanla değil, tam da bu kendini yeniden ürettiren pasif zihniyeti pek çok şekilde hisseden, gözlemleyen ve handikaplarını ileten, insancıl bir çabayla müthiş deneyimler kazanıp, Özgürlük için dönüşen, dönüştüren aktif bir tavır sergileyen Politik bir Özneyle karşılaşacak okuyanlar.

(Bu çalışmanın özel bir mahiyette olabildiğince çok insana ulaşması için, hiyerarşik değil yatay kanallarla temasını kurmak, genişletmek için kolektifin tüm imkanlarını harekete geçirmesi bu Politik Eyleme hem anlam katacak hem de tamamlayacaktır.)

Eserin artık tıkanmış iktidar mekanizmaları karşısında Feminizm'e ve Antimilitarizm’e özellikle değindiğini ve görünürde atomize bireysel sıkıntılarımızın hiç de göründüğü gibi olmadığını; 
bunun kolektif meselemiz olduğunun sorumlu bir Sosyoloğun ağzından büyük bir titizlikle derlendiğinin altını çizmek istiyorum.

Bu çalışmayı da Pınar Selek, kendini araştıran olarak araştırılandan ayrıştırarak değil, son 30 yılın etik sorgulamalarından sonra çok başka bir yaklaşımla, diyalog kurarak, temas ederek, dokunarak, katılarak, etkilenip, etkileyerek, deneyimlerden, hatalardan öğrenerek hazırlamış..

82 sayfayı bir oturuşta okudum ve gözlerim bir başka doldu. Bazı kısıtlardan dolayı kolektif bazı konularda bir ağırlığı olan bireysel insiyatif almaya sıkışmıştı. Bu çalışmayla ilgilenilmesi, değerlendirilmesi, ve paylaşmak dahil sorumluluğunun alınması kolektifin bu kısıtını aşması için de çok elzem.. 

Lütfen yatay temas kanalları kurabilecek arkadaşlar kolektif koordinatörleriyle temasa geçsin. Bu kanallar sadece kitapevleri değil, bir örnekle somutlayayım; avukatlık stajı yapıyorum ve Ankara Barosu nezdinde girişimde bulunacağım. İlgili grup ve topluluklar, dernekler, üniversiteler vb. yatay kanalları oluşturuyor..

Önemle dikkatinize sunarım..

Bu emeğimiz temsil etmek istediğimiz değerlere ve özellikle bunları yaratan özneler olarak birbirimize sevgi ve saygımızı derinleştirecektir..

İçtenliğimizi ve hakikiliğimizi de..

Özgürlüğümüzü arayan bizler için, kalpten kalbe güzelliğimizi de..

Bu çok nitelikli bir eylem

Pınar'ın şahsında hayatın ve insanlığın çağrısına kulak veren, verecek olan herkese en içten teşekkürler..


Köksal Erdenoğlu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

ula sen yormazsın şimdi kendini., yor/ula.. .).)