25 Ekim 2012 Perşembe

Şair // Ahmet Haşim


Ahmet Haşim'e göre;

"şair ne bir hakikat habercisi, ne bir belagatli insan, ne de bir vaz-ı kanundur. Şairin lisanı nesir gibi anlaşılmak için değil, fakat duyulmak üzere vücut bulmuş, musiki ile söz arasında, sözden ziyade musikiye yakın, mutavassıt* bir lisandır. (...) Her şeyden evvel şunu itiraf edelim ki, şiirde manâdan ne kastedildiğini bilmiyoruz. Fikir dedikleri bayağı mütalâlar yığını mı, hikâye mi, mazmun**mu? (...) Şiir için bunları elzem addedenler şiiri, tarih, felsefe, nutuk, belâgat, gibi bir sürü 'söz' sanatlarıyla karıştıranlar ve onu asıl çehre ve alâiminde***  seçip tanımayanlardır..."

*    Aracı
**   Divan edebiyatında bazı kavramları dolaylı anlatmak için kullanılan nükteli ve sanatlı söz.
*** İzler. İşaretler, deliller, alamet


Kaynak: Asım Bezirci, "Ahmet Haşim, yaşamı, kişiliği, sanatı, seçme şiirleri", İnkılap Kitabevi, 5. Basım, İstanbul 1986, s. 82-83

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

ula sen yormazsın şimdi kendini., yor/ula.. .).)