4 Aralık 2012 Salı

Ömr-i Muhayyel // Tevfik Fikret

Ömr-i Muhayyel / Tevfik Fikret

''...

Yalnız ikimiz, bir de o: Ma'bûde-i şi'rim;
Yalnız ikimiz, bir de onun zıll-ı cenâhı;
Hâkîlere bahş eyleyerek hâk-i siyâhı
Dûşunda beyaz bir bulutun göklere âzim.

Her sahn-ı hakîkatten uzak, herkese mechûl;

Bir safvet-i masûmenin âgûş-ı terinde,

Bir leyle-i aşkın müteennî seherinde
Yalnız ikimiz sayd-ı hayâlât ile meşgul...''

''...

yalnız ikimiz, bir de o: şiirimin ilahesi
yalnız ikimiz, bir de onun kanadının gölgesi
bu kara toprağı, üstünde yaşayanlara armağan edip
beyaz bir bulutun omuzlarında göklere yükselsek

her hakikat sahnesinden uzak, herkese yabancı

masum bir saflığın taze ve narin kucağında
bir aşk gecesinin geç gelen seherinde
yalnız ikimiz hayâl avcılığına çıksak...''

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

ula sen yormazsın şimdi kendini., yor/ula.. .).)