21 Şubat 2013 Perşembe

Göçmenler Ülkesi A.B.D // Viki

hem demografiye; nüfusa, hem değişime ilişkin; tarih nöronlarını şekilli uyaracak bir "post".,
bir de tabi göç., bir tabi de göç., buteki var öteki var., butekiler öteden gelmiş., bu hikayede bu var., kölelik bile var., acaba diyelim ki mentalite aştı, uçtu gitti., bunlar tarihte gizlenecek mi., bir konsey kararı gerek., tarihte o an., here blogging:
 
__ __ 
 
Amerika Birleşik Devletleri nüfusu, ABD Sayım Bürosu'na göre 11,5 milyon kaçak göçmen de dahil olmak üzere 306,719,000 kişidir (2005). Nüfus artışı AB'ye göre daha fazladır. ABD'nin nüfus artış oranı %0,89, AB'nin ise %0,16'dır. Bu rakamlar dünya ortalamasına göre daha düşüktür.
ABD, dünyada Çin ve Hindistan'dan sonra en büyük 3. nüfusa sahiptir.

GÖÇLER
 
ABD bir göçmenler ülkesidir. Göçmenler tarafından kurulmuş ve gelişmiştir. Hâlâ dünyanın en çok göç alan ülkesidir. 

Amerika Birleşik Devletleri'nin 4 Temmuz 1776'deki bağımsızlığından hemen önce nufus yaklaşık 2.5 milyon kadardı. (%95 beyaz Avrupa, %5 siyahi Afrika) Bu beyaz nüfusta en büyük pay İngilizlerin, sonra Almanların ve 3. olarak İskandinav ülkelerinindi (İsveç, Norveç, Danimarka). Bu milletler ilk 3 grubu oluşturmaktaydılar.(Dini olarak %98 Protestan, %2 Katolik) 1620-1770 yılları arasında bu ilk gelenler karşılıklı evlilikler ve din birliği sayesinde bugün Beyaz Amerikalı dediğimiz (WASP - White, AngloSaxon, Protestan) siyasette ve iş dünyasında hakim konumda olan nüfusla Amerikan ulusunun ana çekirdeğini oluşturdular. 2008 yılına kadar seçilen bütün ABD başkanları bu gruba dahildir.
Günümüz ABD'sinde yaşayan siyahiler (Afroamerikanlar) çoğu Amerika'ya getirilen kölelerin soyundandır.

1870-1920 yılları arası 2.göç dalgasının oluştuğu yıllardır. Bu yıllarda yukarıda adı geçen devletlerden göçler devam etmektedir, fakat yoğunluk Katolik ve Ortodoks Avrupalılara (İtalyanlar, Yunanlılar, Gürcüler, Ermeniler, Ruslar, Lehler, Avusturya-Macaristan, Sırplar) ve İrlandalılara kaymıştır. 1880 yılında nufus 60 milyona yaklaşmıştır.  

3. göç dalgası 1970'lerin sonunda başlamıştır ve halen sürmektedir. Bu göç dalgası daha çok çeşitlilik göstermektedir. Asya'dan, Ortadoğu'dan, eski komünist ülkelerden, Latin ülkelerinden özelikle Meksika ve Karayipler'den gelen yoğun Hispanik-Latin Amerika göçüdür (yılda yaklaşık 800.000 ile 1.5 milyon arası).

ABD'nin nüfusu 1935'te 100 milyon,1970'de 200 milyon,2005'de 300 milyona ulaşmıştır.
2006 sayımına göre nüfusu 1 milyon ya da üzerinde olan 32 tane grup vardır.

1950'de %86 beyaz Avrupa, %9 siyahi Afrika, %3 Hispanik ( Latin Amerikalı ), 
Din olarak ise %74 Protestan, %20 Katolik, %3 Musevi, %2 Ortodoks, %1 Budist

2010 sayımına göre nüfusun çoğunluğu (%63.7) beyaz ve Avrupalı, %16.4'i Hispanik-Latin Amerikalıdır. Nüfusun %12.2'si siyahi Afrika, %4.7 'i Asya kökenli,%0.7'si Amerikan yerlisi %0.2'si pasifik adaları yerlisi,%1.9'u melez,%0.2'si bazı diğer ırklar.
Din olarak ise, ABD'de toplam; %48 Protestan, %22 Katolik, %19.6 Ateist ya da hiçbir dine bağlı olmayan, %1 Ortodoks, %1.7 Musevi, %1.2 diğer inançlar, %0.7 Budist, %0.6 Müslüman, %0.4 Hindu yaşar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

ula sen yormazsın şimdi kendini., yor/ula.. .).)