19 Mart 2013 Salı

Ben Allahı Gördüm 40 // MansurNokta Üzerine (Tavasin)

Gerçeklik, çok gizlidir, açıklanamaz; ona giden yollar dar; yolcunun karşısına doymaz ateşler, engin çöller çıkar. Yabancı, işte bu patikalardan geçer, Durak’larda görüp yaşadıklarını anlatır. Bunlar kırk Durak’lardır:

1- Yöntem (adab)

2- Korku (raheb)

3- Yorulma (nasab)

4- Arama (taleb)

5- Şaşırma (aceb)

6- Yıkılma (ateb)

7- Esrime (tarab)

8- Tutku (şereh)

9- Doğruluk (nezeh)

10- İçtenlik (sıdk)

11- Yoldaşlık (rıfk)

12- Özgürleşme (ıtk)

13- Gösterme (tasvih)

14- Dinginlik (tervih)

15- Anlama (temyiz)

16- Tanık olma (şuhud)

17- Oluş (vucud)

18- Sayım (ıdd)

19- Çabalama (kedd)

20- Eski duruma dönme (rada)

21- Yayılma (imtidad)

22- Hazırlanma (itidad)

23- Kendini Yalıtma (infirad)

24- Bağlanma (inkıyad)

25- Çekim (murad)

26- Görüntü (huzur)

27- Uygulama (riyazet)

28- Dikkat (hıyatat)

29- Yitirilen şeyler için üzülme (iftikad)

30 – Direnme (istilad)

31- Dikkate alma (tedebbür)

32- Hayret (tahayyür)

33- Düşünme (tafakkur)

34- Sabır (tasabbur)

35- Yorumlama (taabbur)

36- Onaylamama (rafd)

37- Güçlü eleştiri (nakd)

38- Uyma (riayet)

39- İşaret alma (hidayet) 
40- Başlangıç (bidayet)
Kır(ı)k,,,

O benim işte! (.(.(
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

ula sen yormazsın şimdi kendini., yor/ula.. .).)