7 Mart 2013 Perşembe

Sorun'a Yanıt 1.01 // ke

susma hakkımı kullanacağım da., biraz aklın ötesine geçeceğim önce; (dışına değil) bakalım bu durum zorunlu olarak bir patoloji gibi algılanıyor mu., 
ve.,
en radikal söylemimi dillendireyim: ben seçilmiş mesihlerden biriyim., bizim mesleğin kıstaslarının hepsine sahibim., el-ilahla iletişim, keramet, kitap.. hemencecik küçük bir barikat kurayım sazan gibi için.. 
metafiziği metafor olarak düşün sen, yine küpte her renk yerine oturacak: 
mesihlik modernlikte de vardı.. postmodernlikte de olacak.. tanrının kelamı, gerçeğin kelamı oldu; onu da işiten oldu., sayılar desen sihir oldu, modernlikte her yer sayı doldu., postun post olabilmesi için (pişt! önemli!); modernliği aşabilmesi için kıstas hakikatin kelamı olmalı., 

modernlik 4. bilinç seviyesine vardı.. 
hegel: rasyonel bilinç; 
bir önceki bilinç seviyesi ilginçtir: mutsuz bilinç.. basitçe ölümlü hayat temel bir paradoks içerir, ve varoluş çelişkiler içerir; bir bilinci takıntıya uğratıp mutsuz edecek bir durum bu.. batının parlayan yıldızıyla rasyonel bilinç bilimden aldığı destekle bu çelişkiye rağmen hayatı olumlayacaktı.. her bilinç seviyesi önce insanı o seviyeye kapatan bir otorite doğurur; bir üst bilinç tarafından uyarıldıkça gedikler açılır ve bir otorite bunalımının ardından yeni bilinç seviyesi oluşur; bu bunalım insan için doğal; temel zihniyet, bilinç, anlamlandırma yani kendisi değişecek; koruyucu bir direnç de hayati bir mekanizma; burada diyalektik bir gerilim oluşuyor işte; ve gerilim arttığında çatışkılı nevrotik bir döneme giriliyor; bilinç için dolayısıyla insan için bir bunalım bu.,

ve doğunun iddiası olan 5. bilinç seviyesi, ve bu bilincin en soyut ve en yetkin ve en güçlü metafizik idesi olan tanrı materyalist gerekçelerle desteklenerek ve sosyolojik bir vakaya indirgenerek batı aklı tarafından tutarlı bir biçimde konu dışı edilmiştir., 
ve ve.,
katmanlarla oluşan gerçeğin belirsizliğini fizik akıl kavradıkça yasaya dayanan kalbindeki delik büyüdü., 
5. seviye metafizik de diyebileceğimiz bir irrasyonel bilinçtir., 4. seviye gerçeği, 5. seviye hakikati kurar., bunlara ulaşan bir insan temel varoluş becerisiyle ölüm karşısında varoluşunu tamamlamıştır güçlü bir yorumla., bir tür soyluluk içerir bu., şimdi burası önemli., nasıl ki rasyonel bilinç çelişkileri kavradığında bunları yok saymazsa tersine rasyonelliği paradokslarla beraber ve bazen rağmen kurarsa, ki aşmadır da; hakikatle gerçeğin ilişkisi de böyledir., batı düşüncesi gerçeğe ulaşmakta yetkin bir gelişim gösterdi., bunu da açıkça tutarlı bir gerçek etiğine ve insanlık adına hareket eden bir ruha borçludur; önemli olan yere geldik: yani fizik batının metafiziğiydi aynı zamanda., sadece gerçekliği değil; gerçek kendinde hakikati de temsil ediyordu., 
(batı idesinin son durağı olan yapısökümün böyle algılanması bunun ispatıdır., bu düşünce akla dayanan merkez olarak analiz üslubunun doruğu olmakla ve gerçeğe daha yansız ulaşmakla beraber, gerçeğin değişimine ilişkin hakiki birşey söyleyememektedir., algı böyledir aslında., çünkü bu düşüncenin temsilcileri reçeteye bir şey yazdılar: yaratıcı bir hayalgücü!)
((ilk elden yasaya tutunmuştu modern düşünce; belirlenimciydi., mesela einstein'ın tanrı zar atmaz sözü fizik-felsefe ilişkisiyle hakikat söylemiyle ilgilenen bu zihniyetin böyle temsillerinden biridir.))

şu andaki sağlam bilim felsefecileri insan varoluşunun en temel paradokslarından haberdarlar.. ve bilimsel düşünüşle tutarlı olmak adına, aklın sınırlara sahip olduğu yerlerde bilimsel cevabın agnostik olduğunu söylüyorlar.. tanrı, zaman, öncesizlik gibi.. mekanda görebildiğimiz evrenin ötesi bu sınırlardan biridir.. 
ve bilim müthiş bir evrim mekanizmasının peşinde.. kökhücre yapılıyor.. dna benzerliklerinden tüm hikaye ortaya çıktığı için latince adlı özel örneklerle bezemeyeceğim.. ama işin uzmanlarından bu tür öyle güzel hikayeler okudum ki.. kafayı çalıştırın biraz derim.. hem gördüğünüze, evrime hayran kalırsınız, hem de insan bunu görüyor, o insana da hayran kalırsınız.. 
genelde kolektif idrakle ayırdedilen şeye en tarafsız şekliyle evrensel akıl deniyor., karınca kolonisi gibi düşününce daha rahat algılanır sanırım..
kendini gerçekleştiren tanrı desek yine algılanır sanırım.,
an be an., ve fasılalarla.,
dünyanın evrim tarihi çok organiktir, biçim olarak böyledir, mekanik değildir, atmosferin değişmesi sırasında tüm canlılık birbirine bağlı bir şekilde değişmiş, oluşmuştur mesela;
akıl denmesinin sebebi şu: 
bu bir yanıt vermedir.. 
x'in sonucu y'yi takip etmek değil..

dur bekle kaçmıyorum.,
bunu duy benden:
tüm varlığım üzerine yemin ederim ki Şems de Mansur da söyledikleri gibi
işaret aldılar., yalan söylemiyorlardı., buna öyle kalpten güveniyorum ki, en önce de akla dayanan dehalarına; kellemle, kafamla kefil olurum buna., 
koskoca bir Güneş, Einstein'ın karşısına koyabileceğin bir Şah kendisine bir zerre dedi; biri ben Ona aşık, diğeri ben bir cüz Tanrıyım dedi.,
bir kelle olsa olsa bir zerrenin zerresi., kafadan bu.,
hadi diyelim can korkusu., gerçek bu olsa kim soracak canımdan hesap., 
ama., olur ya öyle bazı zamanlar., diğer gerçek benim için yine değişmeyecek.,
dedim işte: kafamla da kefilim buna., tokuşsun benimle başka bir kutsal kafa.,
iddiası kabesi olmuş bir kafa., her zaman., varım ben buna.,

şimdi aklım ne durumda..
uçmuş mu.,
konmuş mu.,

Hakikatin avcuna.,.,

akıl hastasıyım; müzik hastasıyım; şiir hastasıyım; boncuk hastasıyım.,.,
bunlara temas edince kulaklarım oynuyor.,.,

ke  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

ula sen yormazsın şimdi kendini., yor/ula.. .).)